കൈരളി ഫോർഡും എൻഡവർ ഓണേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പായ Kerala Finders ഉം ചേർന്ന് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്വീകരണവും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് പരിപാടിയും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ചും. #techtraveleat #fordendeavour

Kairali Ford ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം തന്നപ്പോൾ !! Endeavour Owners Meet-up & Treat

**** Follow us on ****

Facebook: https://www.facebook.com/techtraveleat/
Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/
Twitter: https://twitter.com/techtraveleat
Website: http://www.techtraveleat.com

*** Cameras & Gadgets I am using ***

1) GoPro Hero 9 Black: https://amzn.to/3poh3vJ
2) GoPro Max 360 Camera: https://amzn.to/31EyeyO
3) iPhone 12 Pro Max: https://amzn.to/38B6YVx
4) Canon M50: https://amzn.to/3iimE38
5) Tripod for Camera: https://amzn.to/3kw3iJJ
6) Sony RX 100 VII: https://amzn.to/3iptvYJ
7) DJI Osmo Pocket: https://amzn.to/33UY7xp
8) GoPro Dual Battery Charger: https://amzn.to/3gJTHN5
9) Rode Wireless Go Mic for Camera: https://amzn.to/33FyPDa
10) Car Mobile Holder: https://amzn.to/31xjulm